Poligraf 2014 12.1.0.0

Poligraf 2014 12.1.0.0

Codec Pack de ELISOFT v10.502a - 216,5MB - Shareware

Tổng quan

Poligraf 2014 là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Codec Pack de ELISOFT v10.502a.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Poligraf 2014 là 12.1.0.0, phát hành vào ngày 05/01/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/03/2010.

Poligraf 2014 yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 216,5MB.

Poligraf 2014 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Poligraf 2014!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Poligraf 2014 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Codec Pack de ELISOFT v10.502a
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại